Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om å sikre at matmomsreduksjonen kommer forbrukerne til gode, i lys av at primærprodusentenes priskutt ikke har nådd frem til forbruker

Datert: 20.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): 3 ulike prisundersøkelser for matvarer har ikke brakt klarhet i hvilke ledd i matvarekjeden som har økt sine marginer, men det er enighet om at primærprodusentenes priskutt ikke har nådd frem til forbruker. Matmomsen skal reduseres til 12 pst. fra 1. juli 2001.

Hvordan vil statsråden sikre at momsreduksjonen kommer forbrukerne til gode?


Les hele debatten