Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til barne- og familieministeren

Om at tildeling av midler til barnevernet fra fylkeskommunen til kommunene skjer etter antallet barn som har hjelpetiltak, ikke etter antallet som er plassert utenfor hjemmet

Datert: 16.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Tildeling av midler til barnevernet fra fylkeskommunen til kommunene skjer etter hvor mange barn som har hjelpetiltak, ikke etter hvor mange som er plassert utenfor hjemmet. Kostnadene med tiltak utenfor hjemmet er langt det dyreste, og fører til store kostnader, spesielt for store bykommuner.

Er den praktiserte tildelingen i tråd med regelverket, eller bør praksis endres?


Les hele debatten