Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og familieministeren

Om tiltak for å sikre at born får mest mogeleg kontakt med begge foreldra etter samlivsbrot, og om bidrags- og stønadsmessige forhold si rolle

Datert: 16.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Når et samlivsbrot er et faktum, og det er barn inne i bildet, vet vi at det er viktig å få til gode avtaler som også ivaretek barnet. Boforhold og økonomi, herunder bidragsmessige og stønadsmessige forhold, kan i praksis spille en rolle i foreldrenes oppfatning av kva for løysing som bør veljast.

Kva vil statsråden gjere for å sikre at barn får best mogeleg kontakt med begge foreldra etter samlivsbrot?


Les hele debatten