Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å gi Hetland videregående skole et positivt svar på søknad om støtterett i lånekassen tilknyttet et utdanningstilbud for allmenne fag der undervisningen i VK1 blir lagt til England

Datert: 22.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): Hetland videregående skole ønsker å gi et utdanningstilbud innen allmenne fag der undervisningen i VK1 blir lagt til England. Avtaler er inngått med college i England, men det mangler nødvendig avklaring om støtterett i Statens lånekasse for Utdanning. Tross gjentatte henvendelser har skolen ennå ikke mottatt svar på søknaden. Dette tilbudet henvender seg til elever som søker en sterkere internasjonal dimensjon i utdanningen.

Vil statsråden gi skolen et positivt svar?


Les hele debatten