Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Om å sikre at gravide får den tjenesten de har krav på, og evaluere loven om obligatorisk jordmortjeneste, da stillinger holdes vakante for å spare penger og mange hjemler er for små

Datert: 22.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av helseminister Tore Tønne

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Obligatorisk jordmortjeneste ble innført i 1995. Undersøkelser viser at tjenesten ikke fungerer etter lovens intensjon. Stillinger holdes vakante for å spare penger, og mange steder er stillingshjemlene for små, slik at det er umulig å få utført nødvendig og forsvarlig svangerskapskontroll og følgetjeneste.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at gravide får den tjenesten de har krav på, og vil han foreta en evaluering av loven om obligatorisk jordmortjeneste?


Les hele debatten