Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til landbruksministeren

Om at det ikke finnes gode grunner for forbudet mot bruk av trevirke i næringsmiddelindustrien, og hva som vil bli gjort for å få miljøvennlige treredskaper tilbake i praktisk bruk

Datert: 22.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): I en rapport fra Trygg mat-alliansen blir det dokumentert, med utgangspunkt i fiskenæringen, at det ikke finnes gode grunner for myndighetenes forbud mot bruk at trevirke i næringsmiddelindustrien. Hverken Næringsmiddeltilsynet, Helsetilsynet eller Sosial- og helsedepartementet kan fortelle hva forbudet bygger på. Som kjent var bruk av tre en viktig anbefaling i Skogmeldingen.

Hva vil statsråden gjøre for å få tradisjonsrike og miljøvennlige treredskaper tilbake i praktisk bruk?


Les hele debatten