Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til fiskeriministeren

Om utsagn fra mange hold om omfattende kvotejuks i fiskerinæringen, og hvorvidt Fiskeridepartementet eller statsråden har kjent til disse forholdene

Datert: 23.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Den siste tiden har det fra mange hold framkommet utsagn om omfattende kvotejuks i fiskerinæringen. Dette blir også bekreftet av aktører i næringen.

Har Fiskeridepartementet eller statsråden kjent til disse forholdene før den siste tidens avsløringer?


Les hele debatten