Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til fiskeriministeren

Om i hvilken grad hjemmelen for bruk av inspektører om bord på norske trålere er benyttet

Datert: 23.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Det er hjemmel for bruk av inspektører om bord på norske trålere.

I hvilken grad er hjemmelen tatt i bruk?


Les hele debatten