Muntlig spørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvilke andre reaksjonsformer overfor Børre Knudsen og hans meningsfeller blant prestene statsråden ser, enn å ta fra dem kappe og krave

Datert: 29.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A):


Les hele debatten