Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til fiskeriministeren

Om prognosen for torskebestanden i Barentshavet med den vedtatte årlige kvoten på 395000 tonn i 3 år framover, hvis Havforskningsinstituttets anslag om urapportert fiske på 100000 tonn årlig er reelt

Datert: 23.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Den norsk-russiske fiskerikommisjonen har vedtatt en torskekvote i Barentshavet på 395 000 tonn årlig for 3 år framover. Fiskeridepartementet er av den oppfatning at bestanden vil øke med en slik kvote. Samtidig er det fastslått at det foregår utstrakt urapportert fiske.

Hvordan ser prognosen for bestanden ut dersom Havforskningsinstituttets anslag om et årlig urapportert fiske på 100 000 tonn er reelt?


Les hele debatten