Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til samferdselsministeren

Om å igangsette utbygging av terminalbygget ved Stavanger Lufthavn på Sola som forutsatt i statsbudsjettet for 2000

Datert: 23.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I statsbudsjettet for 2000 er det avsatt 50 mill. kroner til utbygging av terminalbygget ved Stavanger Lufthavn på Sola. Det har imidlertid kommer signaler om at Luftfartsverket vil forskyve utbyggingen ytterligere.

Vil statsråden foreta seg noe for at den sårt tiltrengte utbyggingen blir igangsatt som forutsatt i statsbudsjettet?


Les hele debatten