Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Om forenklede godkjenningsprosedyrer for bruktimporterte biler som er produsert for det amerikanske markedet

Datert: 23.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I høring, datert 16. juli 1997, foreslo Vegdirektoratet forenklede godkjenningsprosedyrer for bruktimporterte biler som tidligere hadde vært registrert i minst 6 måneder innenfor et EU-land eller USA. Over 3 år senere er det fortsatt nærmest umulig å få godkjent bruktimporterte biler som er produsert for det amerikanske markedet.

Synes statsråden at en behandlingstid på over 3 år er akseptabel når en vet at tilsvarende godkjenning ikke representerer noe problem i for eksempel Sverige?


Les hele debatten