Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om at Regjeringen nå legger opp til lettelser vedr. transitt av fiskelaster fra utenlandske fartøyer gjennom Norge utenfor omsetnings- og importsystemet, slik EØS-avtalen åpner for

Datert: 23.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): EØS-avtalen åpner for transitt av fiskelaster fra utenlandske fartøyer gjennom Norge utenfor omsetnings- og importsystemet. Det har vært norsk politikk at transittlandingene ikke skulle skje. Fisken skulle importeres eller omsettes i salgslagssystemet. Regjeringen signaliserer nå en endring av denne politikken, i og med at det nå legges opp til lettelser vedrørende transitt.

Er dette riktig, og vil ikke dette undergrave det norske omsetningssystemet via salgslagene, samt ressurskontrollen?


Les hele debatten