Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til justisministeren

Om hvilke retningslinjer politikamrene har for oppfølging av melding om savnet person

Datert: 23.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av justisminister Hanne Harlem

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Vestfold er igjen berørt av en sak som gjelder etterforskning av savnet person. Det er tidligere blitt etterspurt hvilke rutiner og arbeidsmetoder som gjelder ved slike saker. Justisdepartementet skulle gjennomgå regelverket og utrede nye retningslinjer.

Hvilke retningslinjer har politikamrene nå å forholde seg til når det gjelder oppfølging av melding om savnet person?


Les hele debatten