Spørretimespørsmål fra Liv Marit Moland (A) til sosialministeren

Om at sosialhjelpsfamilier vil tape på forslaget om at forsørgerfradraget skal tillegges barnetrygden, da mange kommuner tar med denne i inntekten når de beregner sosialhjelpen

Datert: 23.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Liv Marit Moland (A)

Spørsmål

Liv Marit Moland (A): Det er fattet vedtak om at forsørgerfradraget skal fjernes fra selvangivelsen og tillegges barnetrygden. Mange, svært mange, kommuner regner barnetrygden som en del av inntekten når de beregner eventuell utbetaling av sosialhjelp. Nå får disse familiene forsørgerfradraget lagt til inntekten, og blir igjen tapere i dette systemet. De mister på en måte forsørgerfradraget.

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten