Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Om å imøtekomme Ullersmo landsfengsels behov for å knytte til seg en fast imam for bl.a. bedre å ivareta muslimenes behov for religionsutøvelse

Datert: 23.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av justisminister Hanne Harlem

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Ledelsen ved Ullersmo landsfengsel har i brev 3. mars 2000 lagt fram for departementet et forslag om å knytte til seg en fast imam for blant annet bedre å ivareta muslimenes behov for religionsutøvelse. I nytt brev 30. oktober 2000 informeres departementet om at fengslet har kvalifisert og aktuell søker til en slik stilling.

Vil statsråden, eventuelt i samarbeid med kirke-, utdannings- og forskningsministeren, imøtekomme fengslets behov allerede inneværende år, slik at ordningen kan iverksettes snarest mulig?


Les hele debatten