Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til justisministeren

Om den høyst alarmerende utviklingen for ungdoms narkotikamisbruk i Arendal politidistrikt, og å utvide narkotikaavsnittet fra 4 til 6 stillinger

Datert: 24.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av justisminister Hanne Harlem

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Arendal politidistrikt har en høyst alarmerende utvikling hva ungdom og narkotikamisbruk angår. Arendal politikammer har i dag et narkoavsnitt bestående av 4 personer på heltid. I forhold til narkotikasituasjonen er disse personellressursene langt fra tilstrekkelige. En minimum utvidelse av narkoavsnittet fra 4 til 6 stillinger vil være svært viktig for politiets muligheter til å bekjempe det betydelige og raskt økende stoffproblemet som Arendal har.

Hvordan vurderer statsråden denne situasjonen?


Les hele debatten