Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvordan departementet vil følge opp arbeidet med planleggingen for neste års russefeiring, som er i gang på de ulike skolene

Datert: 24.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Planleggingen for neste års russefeiring er i gang på de ulike skolene. Det er tidligere opplyst fra statsråden at det arbeides med denne saken også i departementet. Det er lagt fram forslag til planer av ressurspersoner som har lang erfaring angående russearbeid, blant annet ved Horten videregående skole.

Hvordan vil departementet følge opp dette arbeidet, slik at det kan komme neste års russekull til gode?


Les hele debatten