Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at fritaksordningen for KRL-faget ifølge evalueringsrapportene praktiseres ulikt, og å rette opp dette alt inneværende skoleår

Datert: 24.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): De to rapportene som evaluerer KRL-faget er offentliggjort. Et funn er at fritaksordningen praktiseres forskjellig. Det kan skyldes dårlig informasjon, men det er også klart at reglene praktiseres ulikt. Rapportene viser at der det er konflikter er konfliktnivået høyt. Det er flere steder skapt et klima som vanskeliggjør dialog og samarbeid.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp forholdene, og vil statsråden foreta seg noe allerede inneværende skoleår selv om Stortinget ikke har behandlet saken?


Les hele debatten