Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til kulturministeren

Om at NRKs 17 distriktskontorer kan komme til å bli delt inn i 9 regioner

Datert: 24.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av kulturminister Ellen Horn

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): NRKs 17 distriktskontor kan komme til å bli delt inn i 9 regioner. I stedet skal kontorene deles inn i 9 regioner hvor hver region får sin redaktør. De kontorene som ikke får egne regionredaktører får i stedet status som underkontorer.

Deler statsråden disse vurderinger med tanke på å gjøre NRK mer effektivt og rasjonelt, eller har statsråden andre fremtidsplaner med NRKs videre form?


Les hele debatten