Muntlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til olje- og energiministeren

Om rapporter fra Statistisk sentralbyrå og Frischsenteret som understreker usikkerheten ved argumentasjonen om at bygging av gasskraftverk vil gi nedgang i Europas CO¨2-utslipp

Datert: 01.11.2000
Besvart: 01.11.2000 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV):


Les hele debatten