Muntlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Om konsekvensene av statlig overtakelse av sykehusene for samordningen med behandlingsnettet for øvrig, og spesielt i forhold til psykiatri

Datert: 01.11.2000
Besvart: 01.11.2000 av helseminister Tore Tønne

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp):


Les hele debatten