Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Om å endre straffeloven § 239, slik at det bare blir mulig å straffe for uaktsomt drap ved bruk av motorvogn ved grove regelbrudd

Datert: 28.11.2000
Besvart: 10.01.2001 av justisminister Hanne Harlem

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Spørsmål om aktsomhetsnormen i vegtrafikklovens § 3 og straffelovens § 239 ved dødsulykker i trafikken ble behandlet i Stortinget 31. mai 1999. Konklusjonen ble da at man ville se an Høyesteretts videre praksis. I Høyesteretts kjennelse av 8. november uttales at en annen aktsomhetsnorm etter straffelovens § 239 enn etter vegtrafikklovens § 3 forutsetter at lovens ordlyd endres.

Er det nå grunn til å endre loven, slik at det bare blir mulig å straffe for uaktsomt drap ved bruk av motorvogn ved grove regelbrudd?


Les hele debatten