Spørretimespørsmål fra Bror Yngve Rahm (KrF) til kulturministeren

Datert: 01.12.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Bror Yngve Rahm (KrF)

Spørsmål

Bror Yngve Rahm (KrF): Det foregår for tiden nedskjæringer og omorganiseringer innen NRK. For NRK Telemarks vedkommende innebærer det at NRK4s fjernsynsstudio flyttes til Østfold. Dette til tross for at det ved distriktskontoret i Porsgrunn er bygget opp betydelig kompetanse og erfaring på fjernsynssiden.

Hva kan statsråden gjøre for å sikre full drift og bemanning ved distriktskontoret i Telemark?


Les hele debatten