Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til helseministeren

Om tiltak mot prostatakreft, t.d. betre undersøkingar og informasjon og meir forsking

Datert: 13.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): For menn er prostatakreft den hyppigaste kreftforma. I 1994 var det 2331 nye tilfelle av slik kreft. 23 pts. av alle menn som vart ramma av kreft i 1994 fekk prostatakreft. Prostatakreft er ofte eit "tabuområde", som ein lite snakkar om. Betre undersøkingar, informasjon og meir forsking på dette området er naudsynt.

Kva tiltak meiner helsestatsråden bør setjast i verk overfor prostatakreft i tida framover?


Les hele debatten