Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at svært mange lærarar blir utsette for vald og aggresjon frå elevar

Datert: 13.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Granskingar blant lærarane og oppslag i media viser at svært mange lærarar blir utsette for vald og aggresjon frå elevar. Mykje tyder på at problemet er aukande.

Kva vil statsråden gjere for å gi skulane betre høve til å motverke denne skremmande utviklinga?


Les hele debatten