Muntlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til sosialministeren

Om å oppheve ordningen med at uføretrygdede blir fratatt all inntekt over 1 G før fylte 67 år, for å få en del av dem ut i arbeid igjen

Datert: 15.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF):


Les hele debatten