Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Om å få endret folketrygdloven § 13-13, da næringsdrivende med inntekt under 1 G ikke kan tegne yrkesskadetrygd

Datert: 13.12.2000
Besvart: 10.01.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ifølge folketrygdlovens § 13-13 kan selvstendig næringsdrivende ikke tegne yrkesskadetrygd dersom inntekten er under 1 G. Uførepensjonister kan ha inntekt på 1 G i tillegg til trygden og er samtidig forsikret gjennom arbeidsgiver. Det virker urettferdig at uførepensjonister, som er selvstendig næringsdrivende med en inntekt på 1 G, ikke skal ha samme mulighet til forsikring som andre uførepensjonister.

Vil statsråden fremme forslag om endring av § 13-13 slik at betingelsene blir like?


Les hele debatten