Spørretimespørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til helseministeren

Om at Stortinget beslutter hvilke medisiner som skal inn på blåreseptordningen, uavhengig av Statens legmiddelkontrolls tilrådninger

Datert: 13.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A): Mener helseministeren at det er prinsipielt riktig at Stortinget beslutter konkret hvilke medisiner som skal inn på blåreseptordningen, uavhengig av Statens legemiddelkontrolls faglige/medisinske tilrådninger?


Les hele debatten