Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til forsvarsministeren

Om å syte for at offiserane fritt kan delta i debatten om kva slags forsvar Noreg treng i framtida

Datert: 15.12.2000
Besvart: 10.01.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): Fram til Stortingets handsaming av langtidsproposisjonen til våren treng me ein grundig debatt om kva slag forsvar Noreg treng i tida som kjem. Forsvarssjefen vil ikkje uttale seg om dette. Desto viktigare vert det at offiserane deltar aktivt. Men dei føler at dei har fått munnkurv.

Vil statsråden syte for at offiserane fritt kan delta i debatten om kva slags forsvar Noreg treng i framtida?


Les hele debatten