Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til helseministeren

Om å revurdere Stortingets vedtak om å gjøre legemiddelet Fosamax tilgjengelig på blå resept, hvis uavhengige faglige vurderinger viser at medisinen har liten effekt

Datert: 13.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Et flertall i Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av saldert budsjett for 1997 at legemiddelet Fosamax skulle være tilgjengelig på blåresept.

Vil helseministeren vurdere Stortingets vedtak om å gjøre legemiddelet Fosamax tilgjengelig på blå resept på nytt, dersom uavhengige faglige vurderinger viser at medisinen har liten effekt?


Les hele debatten