Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til landbruksministeren

Om hvorfor fjellstyrene kan holde sine møter lukket for innsyn, som de eneste kommunale folkevalgt oppnevnte styrer

Datert: 18.12.2000
Besvart: 10.01.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): I Gausdal kommune pågår en debatt om fjellstyrenes rolle. Fjellstyrets medlemmer er oppnevnt av kommunestyret, men velger allikevel å holde sine møter lukket for innsyn.

Kan statsråden gi en begrunnelse om hvorfor fjellstyrene er det eneste kommunale folkevalgte oppnevnte styre som fortsatt kan holde sine møter lukket?


Les hele debatten