Spørretimespørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til sosialministeren

Om å hindre nedleggelse av distriktskontorene til Nasjonalhjelpens Fond for Krigens ofre

Datert: 13.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Sosial- og helsedepartementet har bestemt å nedlegge distriktskontorene til Nasjonalhjelpens Fond for Krigens Ofre fra 31. desember 1999. Ca 14 000 av våre krigspensjonister og krigsenker vil da miste sin kuratortjeneste, og kan dermed bli henvist til sosialkontoret for denne spesialtjeneste våre hederskvinner og -menn har hatt siden den ble opprettet ved kgl. res. av 2. mai 1947.

Vil sosialministeren forhindre en slik nedleggelse?


Les hele debatten