Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om at svenske myndigheters ønske om å øke rovdyrstammene vil medføre store tap for norske sauebønder og tap av jaktbart vilt i Norge

Datert: 20.12.2000
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 10.01.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Svenske myndigheter vil øke sine rovdyrstammer. Forslaget går ut på at antall ulv økes fra 70 til 500, jervestammen økes fra 270 til minimum 400, samt at bjørnestammen skal være på minimum 1 000 dyr og gaupebestanden holdes på ca. 1 500 dyr. Konsekvensen av den svenske rovdyrpolitikken vil bli en økt innvandring av svenske rovdyr på norsk jord noe som vil medføre store tap for sauebønder og tap av annet jaktbart vilt som for eksempel elg og hjort.

Hva vil statsråden gjøre med dette problemet?


Les hele debatten