Spørretimespørsmål fra Liv Marit Moland (A) til sosialministeren

Om fullføring og evaluering av et prosjekt i Arendal mot rus, vold og kriminalitet

Datert: 13.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Liv Marit Moland (A)

Spørsmål

Liv Marit Moland (A): I Arendal drives det i dag et prosjekt mot rus, vold og kriminalitet av Kristenfolkets Edruskapsråd i nært samarbeid med kommunens helse- og sosialetat, politiet, Arbeidsmarkedsetaten og næringslivet. Sosialdepartementet og Justisdepartementet har tidligere gitt prosjektet svært positiv omtale og prosjektmidler. Det vil i nærmeste fremtid bli sendt søknad om ytterligere prosjektmidler.

Vil statsråden prioritere denne type tiltak, og ta initiativ til at prosjektet kan fullføres og evalueres?


Les hele debatten