Spørretimespørsmål fra Helene Falch Fladmark (V) til justisministeren

Om Oslo Taxi AS sine planer om utstyr for automatisk avfotografering av passasjerer, og om å gi Datatilsynet mulighet til å gripe inn i et slikt tilfelle

Datert: 13.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av justisminister Aud-Inger Aure

Helene Falch Fladmark (V)

Spørsmål

Helene Falch Fladmark (V): Oslo Taxi AS har planer om å installere utstyr for automatisk avfotografering av passasjerene slik at et digitalt bilde fra bilen umiddelbart blir overført til en sentral. Jeg ser store problemer med et slikt system av hensyn til personvern og privatlivets fred. Datatilsynet er også skeptisk, men det kan være tvilsomt om Oslo Taxi trenger konsesjon.

Deler justisministeren Datatilsynets skepsis, og vil statsråden i så fall gå inn for lovendringer som kan gi Datatilsynet mulighet til å gripe inn i et slikt tilfelle?


Les hele debatten