Muntlig spørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til statsministeren

Om hvorvidt forslag i statsbudsjettet om nedskjæring i støtten til frivillige organisasjoner avspeiler Arbeiderpartiets syn på frivillig sektors plass i samfunnet

Datert: 22.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av statsminister Jens Stoltenberg

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF):


Les hele debatten