Muntlig spørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Om hvorvidt det er tilstrekkelige hjemler til å pågripe kriminelle som bor i asylmottak, få avslått asylsøknaden der den er grunnløs, og sendt dem ut av landet raskt

Datert: 22.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av justisminister Hanne Harlem

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H):


Les hele debatten