Muntlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Om raskt å få et skikkelig vitnebeskyttelsesprogram i Norge eller i nordisk sammenheng, slik at vitnene kan regne med trygghet når de blir utsatt for organiserte kriminelle

Datert: 22.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av justisminister Hanne Harlem

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V):


Les hele debatten