Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Om negative reaksjoner i Hedmark, Akershus og Østfold på forslag om ulveimport fra Finland for å sikre friske gener til den svensk-norske ulvestammen

Datert: 02.01.2001
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 10.01.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hedmark, Akershus og Østfold vi bli berørt av at Miljøverndepartementet vil åpne for ulveimport fra Finland. Dette for å sikre friske gener til den svensk-norske ulvestammen.

Forstår statsråden at en del mennesker som bor i disse områdene reagerer negativt på at en slik import av rovdyr foreslås?


Les hele debatten