Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til nærings- og handelsministeren

Om rammevilkåra for utbygging og modernisering i næringane varehandel og service, med døme i etableringsstopp for kjøpesenter og moms på parkering

Datert: 04.01.2001
Besvart: 10.01.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Utbygging og modernisering av varehandel og service er underlagt sterke restriksjonar. Det er etableringsstopp for nybygg og utviding av kjøpesentre. Nokre sentrale byområde er unnatekne denne ordninga, men handelen i mange av desse blir no til gjengjeld ramma av 24 pst. moms på parkering. I tillegg kjem den nye avgifta på 10 pst. på nybygg og modernisering.

Meiner statsråden rammevilkåra for utvikling i desse viktige næringane er gode nok, eller vil ho bidra til å gjere dei betre?


Les hele debatten