Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til olje- og energiministeren

Om handsaminga av søknaden frå Opplandskraft og Tafjord Kraftselskap om konsesjon for utbygging av kraftverka Glitra og Øyberget i Øvre Otta

Datert: 14.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Opplandskraft og Tafjord kraftselskap har søkt om konsesjon for utbygging av kraftverka Glitra og Øyberget i Øvre Otta. For å overføre krafta må det og byggjast nye kraftleidningar.

Korleis vil prosessen med vidare handsaming av søknaden om utbygging og kraftoverføring bli, og kva tidsplan legg statsråden til grunn for handsaminga?


Les hele debatten