Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til nærings- og handelsministeren

Om å opprette spesielt overvåkte seilingsleder, da Russland i nær framtid vil begynne å transportere råolje og atomavfall langs norskekysten

Datert: 05.01.2001
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 10.01.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Flere skipsforlis, med grunnstøtingen av "John R" utenfor Troms som den siste, setter søkelyset på overvåking av skipsfarten langs norskekysten. Russland vil i nær framtid begynne å transportere råolje og atomavfall langs norskekysten med stor fare for havari og forurensning. Forsvaret har et kystradarnett som kan brukes til overvåking av seilingsleder, men dette blir ikke brukt i sivilt øyemed.

Kan statsråden tenke seg å opprette spesielt overvåkte seilingsleder for denne skipstrafikken?


Les hele debatten