Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til finansministeren

Om at den nye konjunkturavgiften kan medføre økte offentlige utgifter pga. oppsigelser og permitteringer i byggebransjen, og sterkt press i byggemarkedet i 2002

Datert: 05.01.2001
Besvart: 10.01.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): 10 000 arbeidere i bygningsbransjen kan miste jobben på grunn av den nye konjunkturavgiften på 10 pst. på private næringsbygg, ifølge Byggnærings landsforening. Byggnærings landsforening har beregnet at bygg for 11 mrd. kroner ikke blir bygget i år på grunn av avgiften. Resultatet kan bli økte offentlige utgifter på grunn av oppsigelser og permitteringer i byggebransjen i år og sterkt press i byggemarkedet i 2002 når avgiften bortfaller.

Hvordan vil Regjeringen forholde seg til en slik utvikling?


Les hele debatten