Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til samferdselsministeren

Om å ta initiativ til ei løysing for ein nasjonal turistveg i Ryfylke med Lysefjorden som startpunkt og Håra som endepunkt

Datert: 05.01.2001
Besvart: 10.01.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Ryfylkevegen, Rv 13 og Rv 520, er aktuell som nasjonal turistveg. Lokalt er det frå involverte kommunar og faglege instansar brei semje om at Lysefjorden bør vera startpunkt og Håra endepunkt for ein nasjonal turistveg i Ryfylke.

Vil statsråden, med bakgrunn i føresett finansieringsmodell og framdriftsplan frå Vegdirektoratet, ta initiativ til ei slik løysing?


Les hele debatten