Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om å stoppe videre målinger i forbindelse med håndhevelsen av den nye promillegrensen inntil måleutstyret er pålitelig, og å se til at forseelsene til bøtelagt likt over hele landet

Datert: 05.01.2001
Besvart: 10.01.2001 av justisminister Hanne Harlem

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Ingen vet helt hvordan den nye promillegrensen skal håndheves. Det som er klart er at promille på mellom 0,2 og 0,4 vil føre til en bot og en anmeldelse, men størrelsen vil variere. I verste fall kan også førerkortet inndras. I tillegg viser det seg at måleutstyret heller ikke er pålitelig.

Vil statsråden stoppe videre målinger inntil måleutstyret er tilstrekkelig troverdig, og at senere forseelser blir bøtelagt likt uavhengig hvor i landet man er?


Les hele debatten