Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om problem med tilbakebetaling for elevar i vidaregåande skule som må ta lån i Statens lånekasse for utdanning

Datert: 14.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Undersøkingar syner at elevar som må ta lån i Statens lånekasse for utdanning i vidaregåande skule har størst problem med å betala tilbake desse låna.

Kva tiltak vil statsråden setja i verk for å bøta på dette?


Les hele debatten