Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til miljøvernministeren

Om miljøministeren si meining om elementet i det norske mandatet i klimaforhandlingane som gjeld felles gjennomføring og handel med utsleppskvotar

Datert: 14.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): Eit sentralt element i det norske mandatet i klimaforhandlingane er felles gjennomføring og handel med utsleppskvotar, slik at me kan få størst mogleg reduksjon i utsleppa av klimagassar til så lave kostnader som mogleg. 6. november 1997 kunne me lesa i Dagens Næringsliv at miljøvernministeren ville endra det norske forhandlingsmandatet, og at ho ønska å redusera høve til handel med utsleppskvotar. I Arbeiderbladet 10. november derimot er ho positiv til handel med kvotar.

Kva meiner eigentleg statsråden om dette?


Les hele debatten