Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om å sette ned reaksjonstiden for redningshelikoptre til 15 minutter, i tråd med forslag i NOU 1997:3

Datert: 10.01.2001
Besvart: 17.01.2001 av justisminister Hanne Harlem

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Sea King-beredskapen på Rygge har en reaksjonstid på 45 minutter. Ved å følge opp NOU 1997:3 Om Redningshelikoptertjenesten, som foreslo 15 minutters reaksjonstid, vil tjenesten bli satt i stand til å redde flere liv. Dette er et krav Storbritannia og Danmark allerede har.

Vil Regjeringen følge opp anbefalinger og gode ordninger i andre land ved å beslutte at reaksjonstiden settes ned til 15 minutter?


Les hele debatten