Muntlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til forsvarsministeren

Om at det i kjølvannet av Forsvarsstudien 2000 er satt i gang avgangsstimulerende tiltak før de politiske vedtakene er gjort, og at man regner på kostnadene for restruktureringen et halvt år etterpå

Datert: 29.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp):


Les hele debatten